Far de Calella

Far de Calella

Calella

Situat a la Carretera Nacional
Adreça postal: Plaça de l'Ajuntament, 1
Tel. 93 769 51 02
Persona de contacte: Grace Livingston
livingstonlg@calella.cat 
www.calella.ct/patrimoni

Serveis:

  • Projector
  • Pantalla
  • Megafonia
0

Sales de reunions:

Auditori
Sala 45 50
Comparteix