Moure's amb mascota

Moure's amb mascota

RODALIES DE BARCELONA

A tots els serveis de Rodalies de Catalunya està permès transportar petits animals domèstics gratuïtament, en el cas del servei de Rodalia, amb l'abonament previ del 25% de la tarifa base si viatja en serveis regionals.
 • Han d'anar sota la custòdia de la persona usuària que els porti, si no s'oposen les altres persones usuàries o es produeixen molèsties, i serà responsable el viatger o la viatgera dels danys que els animals puguin ocasionar, sempre que l'ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició.
 • Els gossos han de dur morrió i cadena i han d'estar subjectats amb una corretja des del moment en què s'accedeixi a les dependències ferroviàries.
 • Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies, però en cap cas no poden ocupar seient.
 • Els gossos considerats potencialment perillosos per la normativa vigent no podran estar a càrrec de menors de 16 anys.
 • La persona que els porti haurà de dur la llicència i certificació acreditativa d'inscripció en el registre municipal i la corretja haurà de ser, com a màxim, de dos metres.
 • En qualsevol cas, només s'admetrà un sol animal per persona usuària.
 • S'admet el transport de gossos guia d'invidents que poden acompanyar gratuïtament el seu titular.

COTXE

Què diu la normativa?

No hi ha una normativa específica que indiqui com han de viatjar els gossos –o altres animals– al cotxe ni quins són els dispositius a utilitzar. No obstant això, l’última reforma de la Llei de Trànsit sí que especifica la responsabilitat del conductor de “mantenir la posició adequada i que la mantinguin la resta dels passatgers, i l’adequada col·locació dels objectes o animals transportats”.

Segons aquest precepte general, viatjar amb animals solts pot suposar una multa de 100 euros davant el risc que puguin interferir en la llibertat de moviments o el camp de visió del conductor. Si es considerés conducció negligent, la sanció podria arribar als 200 euros.

Quins sistemes de subjecció són més segurs per anar de viatge amb el nostre gos?

Descartada l’opció que l’animal viatgi solt o –el que és el mateix– als braços del seu amo, al mercat hi ha diverses opcions per a un transport segur de gossos. L’elecció del sistema més adequat dependrà bàsicament de la mida de l’animal i de les característiques del vehicle.

Com recull la revista Tráfico –editada per la Direcció General de Trànsit (DGT)–­ a l’article “Mascotas sobre ruedas”, els principals sistemes de subjecció són:
 
 • Arnés: pot ser d’un o dos enganxalls i, segons els models, pot ajustar-se al cinturó de seguretat o a l’ancoratge Isofix. L’arnès de dos enganxalls és molt més segur perquè evita que l’animal pugui sortir disparat en cas de col·lisió.
 • Transportí: en cas de transportins petits es recomana portar-los al terra del vehicle mentre que els transportins grans s’han de dur al maleter, en posició transversal a la direcció de marxa. Es desaconsella portar-los agafats pel cinturó de seguretat –no dissenyat per a aquest tipus d’objectes­ i, lògicament, es descarta completament portar-los deixats anar.
 • Xarxes o tanques de metall: es presenten com la solució més efectiva per evitar distraccions al conductor i assegurar la llibertat de moviments de l’animal. No obstant això, al viatjar solt, pot patir lesions greus en cas de col·lisió.
 • Remolc: en el cas de gossos de mida més gran o que s’hagi de transportar més d’un animal, també existeixen remolcs en forma de gàbies. Per la seva robustesa i com a element extern al vehicle seria el sistema més segur però, lògicament, no seria el més còmode segons la majoria de la població.
Com sempre també, quan anem de viatge amb el nostre gos o altres mascotes, cal apel·lar al sentit comú en aspectes com els temps de descans –les àrees de descans són un bon lloc perquè conductor i gos estirin les cames i facin les seves respectives necessitats–, la precaució en obrir el vehicle –l’animal pot sortir corrent i generar situacions de risc– o deixar l’animal dins el cotxe amb temperatures altes.

(Text extret de: RACC Bloc)

RENFE (Llarga distància i AVE)

Es poden transportar petits animals de companyia (gossos, gats, fures i aus no de corral) als trens l’alta velocitat (AVE), Llarga Distància i Avant, sempre que la resta de viatgers no s’hi oposin ni produeixin molèsties, seguint les indicacions següents:
 • L'animal ha de complir les condicions higienicosanitàries i de seguretat, i disposar de la documentació conforme a la legislació vigent.
 • Els gossos guia i d'assistència poden viatjar gratuïtament acompanyant els seus propietaris, degudament identificats.
 • Els ensinistradors i agents de socialització, tenen els mateixos drets d'accés que els usuaris de gossos guia i d'assistència quan vagin acompanyats d'aquests durant el seu entrenament. També han d'anar identificats.
 • Durant el viatge ha de situar-se en un lloc discret als peus del propietari de manera que interfereixi el menys possible amb la resta dels viatgers, i ha d'estar subjecte permanentment pels seus portadors.
 • S'admet un animal per viatger com a màxim.
 • El pes màxim dels animals ha de ser de 10 kg.
 • Han de viatjar sempre dins d’una gàbia, cistella de transport o altre tipus de contenidor de mida  60x35x35 cm amb dispositiu per contenir i retirar els residus.
 • Els animals viatjaran amb un bitllet sense ocupar plaça.
Preus:
 • En AVE i Llarga Distància, el transport d'animals de companyia és gratuït en classes Preferent, llit Preferent o Gran Classe i seient Gran Confort. Per a la resta de classes, s'abonarà un 25% del preu de la classe Turista i Turista+.
 • En Avant el bitllet serà d'un 25% del preu de la classe Turista.

VOLAR AMB ANIMALS

Els animals domèstics poden viatjar com a equipatge si s’abona la tarifa corresponent, que dependrà de cada companyia aèria, independentment de la tarifa del passatger.

Com a norma general, els animals han d’anar facturats i estibats a la bodega de l’avió, on es col·locaran en un recipient o contenidor que es pot obtenir a algunes companyies aèries.

Si estan degudament condicionats, poden viatjar en ocasions amb els seus propietaris a la cabina de passatgers, però cal que es respectin les mides màximes del recipient contenidor i les condicions de pes màxim permès que aplica cada companyia aèria.

Et recomanem que ho consultis amb la companyia aèria quan facis una reserva o compris un bitllet, t’informaran de les condicions concretes de transport (documentació identificativa, vacunació, microxip, mides i pes del contenidor de transport...)

Els gossos pigall i d’assistència viatgen amb el passatger sense cap càrrec. Cal, però, que portin morrió, collar i corretja. Si van en cabina, aniran al costat del passatger al lloc que li assigni la tripulació. Es recomana notificar-ho amb 48 hores d’anticipació a la companyia aèria.

(Text extret de: Generalitat de Catalunya)
 
NO
Comparteix