​L’evolució del turisme al Maresme: un abans i un després de la pandèmia

dimarts 28 febrer 2023

​L’evolució del turisme al Maresme: un abans i un després de la pandèmia


Les dades del turisme al Maresme mostren l’impacte de la crisi de la COVID-19, fent variar aspectes com la procedència del turista o el mitjà de transport amb el que es desplaçava a la comarca.

La pandèmia va canviar profundament les nostres vides, afectant tots els sectors. Un dels més perjudicats va ser el turisme, que viu del que precisament es va restringir: la mobilitat dels ciutadans. Les dades mostren l’evolució de la pandèmia al sector turístic del Maresme: 853.400 viatgers es van allotjar en establiments hotelers l’any 2021, el que representa un 173,8% més que el 2020, quan les mesures sanitàries eren molt restrictives, però un 35,4% menys que el 2019, abans que esclatés la crisi de la COVID-19. Són les dades que mostra l’Informe anual de la província de Barcelona 2022 amb les dades de 2021, realitzat pel LABturisme de la Diputació de Barcelona.

El mateix passa amb els càmpings: 460.461 turistes s’hi van allotjar el 2021, un 84,7% més que el 2020 però un 34,7% menys que el 2019. I tampoc se n’escapa el turisme rural, amb menys oferta a la comarca: 2.642 turistes s’hi van allotjar el 2021, un 44,1% més que el 2020 i un 24,3% menys que el 2019.

L’informe mostra que el Maresme és, després del Barcelonès, la comarca amb més volum d’activitat turística, tant en termes d’oferta com de demanda. Els establiments hotelers van representar el 2021 el 41% del total de places; els habitatges d’ús turístic (HUT), el 32,4%; i els càmpings, el 23,9%.

El turista del Maresme l’any 2021 va ser majoritàriament un home (55,1%) de 42,6 anys de mitjana d’edat. L’origen dels viatgers va ser un dels aspectes que més va variar: el 59,8% dels turistes que van venir el 2021 residien a Catalunya, un 38,6% més que el 2019, invertint la tendència. En canvi, va baixar el turista provinent de la resta d’Europa: va suposar el 23% del total, un 40,6% menys que el 2019. Els visitants de la resta del món van ser residuals, només un 1,7%.

La majoria de turistes del Maresme van viatjar amb la parella (40,5%) o amb la família (39,8%). El mitjà de de transport escollit per arribar a la destinació també va canviar: el vehicle propi es va imposar, representant el 72,2%, un 31,5% més que el 2019. No és estrany tenint en compte que encara hi havia restriccions sanitàries. Li segueixen el tren (12,7%) i l’avió (12,5%).

El motiu principal del viatge van ser el lleure i les vacances (84,9%), majoritari al Maresme any rere any. Més de la meitat dels turistes (61,8%) van cercar informació sobre la destinació a les pàgines web i el 19,5% es van deixar recomanar per amics i familiars. Només el 15,6% no van consultar cap font d’informació.

Una dada destacada que mostra l’informe és que el 57,9% dels turistes repeteixen la visita a la comarca del Maresme, mentre que el 37,6% restant és la primera vegada que hi van. L’estada mitjana l’any 2021 va ser de 4,9 nits, superior a les 4,1 del 2020 però inferior a les 7,2 del 2019.

Els turistes enquestats van valorar globalment la destinació amb un 8,4. Els ítems més ben valorats van ser el caràcter i l’amabilitat de la gent (8,7) i l’allotjament (8,7). En canvi, l’oferta d’aparcament va rebre la puntuació més baixa (6,2). La reputació en línia dels allotjaments del Maresme va ser d’un 7,87 i la dels restaurants del 8,12, per sobre de la mitjana de la Regió de Barcelona (7,97). Va augmentar també la valoració en línia dels atractius del Maresme fins a arribar al 8,51.
 
Comparteix