L’ocupació d’allotjaments rurals a l’Entorn de Barcelona es manté a l’estiu, tot i la davallada de visitants per la pandèmia

dimecres 18 novembre 2020

L’ocupació d’allotjaments rurals a l’Entorn de Barcelona es manté a l’estiu, tot i la davallada de visitants per la pandèmia

L’Informe de balanç de l’activitat turística de l’estiu 2020 a l’Entorn de Barcelona, elaborat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, recull en xifres l’impacte causat per la pandèmia del coronavirus en el sector, molt afectat per la situació que s’està vivint.
 

Entre les dades que es destaquen a l’informe, s’incideix en què durant els mesos de juliol i agost, han vingut a l’Entorn de Barcelona (província menys el Barcelonès) 750.000 turistes menys que el mateix període del 2019 i s’han realitzat 3,4 milions de pernoctacions menys que l’any anterior.

Malgrat la repercussió de la crisi de la COVID-19 en l’activitat turística a la província de Barcelona, amb baixades generalitzades, l’afectació pel que fa a territoris i serveis és diversa.

Per tipologia d’allotjaments, els establiments hotelers són els que han patit més la contracció de la demanda estrangera, especialment en les destinacions litorals. L’ocupació mitjana de places als hotels ha estat del 39%. Per contra, els allotjaments rurals, amb pràcticament tots els establiments oberts,  són els que han resistit millor l’embat de la crisi.

Un total de cinc comarques catalanes han vist créixer el nombre de turistes als seus allotjaments rurals, mentre que la resta han tingut decreixements moderats. Pel que fa als càmpings, l’ocupació mitjana s’ha situat en el 41,7%, amb una baixada més moderada a les comarques interiors que no pas a les del litoral.

Canvis en el perfil del visitant

Segons també destaca l’Informe de balanç de l’activitat turística de l’estiu 2020 a l’Entorn de Barcelona, la crisi provocada pel coronavirus, amb les consegüents restriccions de mobilitat, també ha modificat la procedència i el perfil del visitant. Amb una davallada del 87,6% del viatger estranger, el mercat domèstic ha pal·liat part de la caiguda de la demanda a les destinacions turístiques de la província.

Precisament, en aquest nou escenari, aquest any, el viatger domèstic ha representat el 80,4% del total de viatgers, pràcticament el doble del que suposava el 2019. Segons l’Enquesta de perfil del turista a Barcelona, enguany han crescut els viatges per motius d’oci o familiars, l’ús del vehicle propi com a mitjà de transport principal d’arribada, la contractació directa del transport i l’allotjament, així com la despesa durant l’estada i el grau de repetició de la visita. També destaca que, per primera vegada, l’entorn natural és l’ítem més ben valorat pels turistes, per davant del caràcter i amabilitat de la gent.

Els conceptes turístics i les tendències

L’estudi també inclou les dades obtingudes a partir del Monitor de les cerques turístiques on-line, que permet identificar i fer el seguiment de les tendències en línia dels usuaris dins del cercador Google pel que fa a conceptes turístics. Segons aquesta anàlisi, “casa rural” i “senderisme” són els dos termes amb més cerques realitzades des d’Espanya respecte l’any anterior; en el cas del primer, arribant a duplicar les cerques del mateix període del 2019. 

L’Informe de Balanç de l’activitat turística a l’estiu 2020 a l’Entorn de Barcelona, elaborat per la Diputació de Barcelona, pretén prendre mesura de l’impacte de la crisi a l’Entorn de Barcelona, a través de l’anàlisi dels principals indicadors de l’activitat, a nivell agregat pel conjunt de l’entorn, i també a nivell comarcal i pels principals punts turístics del territori. El període temporal analitzat es centra principalment en els mesos de juliol i agost, i en alguns indicadors, segons disponibilitat, també inclou el mes de setembre.

Podeu consultar l'Informe complet en aquest enllaç:
https://bit.ly/37Q2UBW

DADES DESTACADES DEL MARESME:

Viatgers en hotels a les comarques de Barcelona

Totes les comarques de Barcelona han sofert decreixement en el nombre d’arribades de viatgers en establiments hotelers. Les caigudes són més importants a les comarques amb major oferta de places: especialment al Maresme i al Baix Llobregat, amb variacions interanuals negatives de més del 60%, i gairebé 400.000 turistes menys en conjunt. El Garraf ha perdut una tercera part dels viatgers de 2019, i és la comarca on la caiguda ha estat més moderada.
 
Pernoctacions en hotels

El Maresme ha registrat mig milió de pernoctacions en hotels durant l’estiu, molt lluny dels 2 milions de l’any 2019. Aquesta demanda no efectiva de prop d’un milió i mig de turistes en una sola comarca, representa el 65% del total de viatgers “perduts” en els hotels (2,3 milions).

Mitjana d’estades en hotels

Tot i la caiguda generalitzada dels anteriors indicadors, la mitjana d’estada en els hotels ha pujat a set de les onze comarques de Barcelona. Això vol dir que el turista que s’ha allotjat a alguna d’aquestes set comarques, ha allargat la seva estada respecte el 2019. L’estada més llarga continua sent al Maresme (3,7 dies) tot i que aquesta s’ha vist reduïda en un 30%. Només dues comarques, Maresme i Alt Penedès, registren una estada d’igual o més de 3 nits.

Ocupació en hotels a les comarques de Barcelona

La taxa d’ocupació sobre places ofertes (ocupació de places obertes) és el percentatge de places ocupades sobre el total de l’oferta disponible en el període. Durant l’estiu 2020, l’ocupació mitjana de places en hotels de l’Entorn de Barcelona ha estat del 39%. Totes les comarques han vist disminuir la seva ocupació, amb reduccions d’entre 13 punts percentuals (com Osona) i 46 punts percentuals (cas del Maresme). Les comarques amb major ocupació han estat el Garraf (45,1%) i el Maresme (42%).

Viatgers i pernoctacions en hotels a punts turístics del litoral

En l’anàlisi de l’activitat turística en els hotels dels principals punts turístics del litoral de l’Entorn de Barcelona, es tracten quatre municipis de l’Alt Maresme (Calella, Malgrat de Mar, Pineda de Mar i Santa Susanna) i dos del sud de Barcelona (Castelldefels i Sitges). Segons les dades, els punts turístics de l’Alt Maresme són els que més han patit la davallada de turistes, registrant caigudes de més del 60 i 70% en nombre de turistes, i de més del 70 i 80% en nombre de pernoctacions. Per la seva banda, Castelldefels ha rebut poc més de la meitat dels turistes en hotels del 2019 (-55%); finalment Sitges presenta els millors resultats de les destinacions costaneres aquest estiu: -34% en viatgers i 48% en pernoctacions en els seus hotels.

Viatgers en càmpings a les comarques de Barcelona

Amb dades disponibles de cinc comarques, però que representen més del 90% de l’oferta disponible, es pot veure un decreixement mitjà del 40% dels turistes allotjats en càmpings a la província de Barcelona (el Barcelonès no disposa de cap establiment). La comarca del Maresme és la que més viatgers ha perdut (uns 60.000), mentre que les comarques del Vallès Oriental i el Berguedà, són les que han registrat majors caigudes respecte el 2019 (-57,7% i -43% respectivament).

Pernoctacions als càmpings
En els càmpings del Maresme (amb gairebé tota la oferta disponible oberta durant els mesos de juliol i agost: 30 establiments), s’han registrat un total de 600.000 pernoctacions, un 45% menys que l’any anterior. Per la seva banda el Garraf ha perdut 1 de cada 3 pernoctacions generades al 2019, que sumen 120.000 nits menys. Altres 120.000 nits són les nits no efectives comptabilitzades entre el Berguedà, Osona i el Vallès Oriental.

Ocupació de places de càmpings

Durant l’estiu 2020, l’ocupació mitjana de places en càmpings de l’Entorn de Barcelona ha estat del 41,7%. L’ocupació ha disminuït de forma més moderada a les comarques de l'interior (entre 15 i 19 punts percentuals a les comarques d’Osona, Berguedà i Vallès Oriental), que no pas a les comarques del litoral, on la caiguda ha estat més important: entre 25 i 33 punts a les comarques del Garraf i Maresme. L’ocupació més alta ha estat la registrada pel Berguedà (46,6%).

Turisme rural

El turisme rural ha tingut resultats menys negatius que els assolits pels hotels i càmpings, i dispars segons la comarca analitzada. Amb una oferta oberta de gairebé el 100% durant l’estiu, cinc comarques han vist augmentat el nombre de turistes en els seus allotjaments rurals, i altres quatre comarques han tingut decreixements moderats. Pel volum d’oferta, destaca la comarca d’Osona amb un 5,4% més de viatgers, i també l’Alt Penedès, amb un +13,6%. El Berguedà, per la seva banda, ha rebut un 23,5% menys de turistes en els seus allotjaments rurals.

Pernoctacions en establiments de turisme rural

Les pernoctacions en els establiments de turisme rural han patit un decreixement mitjà del 12%. Només dues comarques han tingut més pernoctacions que l’estiu de l’any anterior, i són l’Alt Penedès i el Bages. La resta de comarques han registrat menys volum de nits, entre el 10% menys del Moianès i el 32% menys d’Osona o el Vallès Oriental.

Ocupació de places en turisme rural

Durant l’estiu 2020, l’ocupació mitjana de places en el turisme rural de l’Entorn de Barcelona ha estat del 37,3%. Les ocupacions més altes han estat les registrades a l’Alt Penedès i Moianès (53% i 44,6% respectivament). Destaquen, pel seu volum d’oferta, els decreixements d’ocupació de les comarques d’Osona (-9,6 pp) i el Berguedà (-6,5 pp).

Comparteix