L’estat adapta la gestió del cànon d’ocupació i aprofitament del Domini Públic Marítim Terrestre a les restriccions de la situació d’emergència sanitària

dimarts 11 agost 2020

L’estat adapta la gestió del cànon d’ocupació i aprofitament del Domini Públic Marítim Terrestre a les restriccions de la situació d’emergència sanitària

El Boletín Oficial del Estado (BOE) va publicar el passat 21 de juliol el Reial Decret pel qual s’estableixen mesures temporals en matèria d’ocupació i aprofitament del Domini Públic Marítim Terrestre.

Es podrán beneficiar d’aquesta mesura tots aquells titulars d’autoritzacions i concessions de serveis de temporada i establiments expenedors de menjars i begudes que hagin patit minva, en els seus beneficis, per les mesures excepcionals de cessament d’activitat, reducció de l’aforament o augment de les distàncies entre els elements de les instal·lacions.

Els titulars de les concessions i autoritzacions en Domini Públic Marítim Terrestre no abonaran a l’Estat la part del cànon corresponent als períodes en els quals s’hagi imposat el cessament total de l’activitat, i tindran dret a una adaptación percentual del cànon segons les limitacions que hagin patit.
 
El Maresme va demanar l’exempció de les taxes d’ocupació de les platges
 

Un total de 16 municipis de la comarca, a través del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, van sol·licitar el passat juliol per carta a l’Estat que exonerés de les taxes d’ocupació de les platges des del principi de la pandèmia fins a final de 2020, una iniciativa que prèviament ja havien impulsat els ajuntaments de Tarragona i el Garraf.

Podeu consultar el Reial Decret del BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8299.pdf

I la Nota de premsa del MITECO:
https://bit.ly/33OYtWe

Font: Ministerio para la Transición Ecològica y el Reto Demográfico (MITECO).

Comparteix