El Maresme va ser una de les principals destinacions turístiques del 2017, tant en l’àmbit nacional com internacional

dimecres 30 maig 2018

El Maresme va ser una de les principals destinacions turístiques del 2017, tant en l’àmbit nacional com internacional

Les dades pertanyen a l’any 2017 i s'extreuen de l'enquesta del perfil del visitant EDDETUR que realitza la Diputació de Barcelona. 

La comarca del Maresme està de moda, turísticament parlant, tant en àmbit nacional com internacional. Segons un estudi realitzat l’any passat per LABturisme de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, el perfil del turista mostra com el Maresme es consolida com a potencial destinació de visites. Alguns indicadors no solament continuen sent positius respecte a anys anteriors, sinó que també denoten una clara progressió i un creixement notable. A falta que comenci la temporada d’estiu d’aquest 2018, els balanços d’activitat hotelera que s’han extret de fonts com Idescat o Diputació de Barcelona són molt satisfactoris.

El Maresme és oci, compres, natura i entreteniment

L’any 2017 des del LABturisme es van dur a terme 1.119 enquestes (seguint el format d’entrevista personal amb el sistema CAPI) a turistes hostejats al Maresme. El perfil demogràfic va dibuixar una mitjana de 46,64 anys, dels quals un 31,50% eren espanyols i la resta estrangers. Dels turistes nacionals, un 6,03% residia aleshores a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mentre que el 10,80% venia d’altres punts de Catalunya. Els enquestats van passar una mitjana de 7 nits a la comarca: el 71,57% dels turistes es van allotjar en hotels i un 22,07% en càmpings. La motivació principal del viatge és l’oci, amb un 85,08%. El 57,38% dels turistes visitaven el Maresme per primera vegada, i un 48,5% ho va fer en parella.

Pel que fa a la informació i planificació del viatge consultada per part dels enquestats, cal destacar que un 63,18% va afirmar haver-se informat a través d’internet. Dels webs consultats a internet, 72,56% ho feia en webs especialitzades de viatges (del qual el 42,50% ho va fer a través de B the travel brand). En la mateixa línia, un 13,64% es va informar mitjançant la recomanació de familiars, coneguts i amics i només un 2,44% va planificar l’estada a partir de guies i/o llibres de viatge.

Cada turista enquestat es va gastar, de mitjana, 411,6 € durant la seva estada (146,2 € en transport i 260,3 € en allotjament). De les activitats més freqüents, destaquen sobretot el descans, la platja, l’oci nocturn i les compres. Finalment, el nivell de satisfacció dels turistes posaven en alça el caràcter de la gent local, la seguretat i la qualitat dels allotjaments i de la informació turística. 

Comparteix