Exposició temporal “L'escola llum de llibertat”.

De divendres 3 març 2023 a divendres 24 març 2023

Exposició temporal “L'escola llum de llibertat”.

Calella
MUSEU-ARXIU MUNICIPAL DE CALELLA
JOSEP M. CODINA I BAGUÉ
Escoles Pies, 36 - CALELLA
HORARI:
Del 03/03 al 14/04 de
dimarts a dissabte: de 17 a 20 h.
Diumenge i festius: d’11 a 14 h.
Del 15 al 23/04 de dimarts a dissabte: de 18 a 21 h.
Diumenge i festius: d’11 a 14 h.
“Es tracta d’una proposta del projecte Memòria en Xarxa de la Diputació de Barcelona i
està organitzada per l’Oficina de Patrimoni Cultural, amb la col·laboració del Museu
d’Història de Cerdanyola i el Programa de Memòria Democràtica de la Diputació.
L’exposició revisa el desplegament d’aquest període històric, considerat un dels més
progressistes i innovadors de l’època, que pretenia crear una escola pública, unificada,
laica, obligatòria, mixta i fomentada en els valors de la solidaritat.
Així mateix, l’exposició documenta com l’any 1936, amb la creació del Comitè de
l’Escola Nova Unificada (CENU), es va fer front als principals reptes de la reforma de
l’ensenyament en un període amb dèficit de places escolars, de necessitat de millora
de la formació i la retribució dels docents, i de manca d’equipaments preparats per als
nous corrents pedagògics. Tot i que la tasca d’escolarització i alfabetització en la
República va ser ingent, la mostra evidencia les dificultats que va patir aquest pla pels
problemes de pressupost i sobretot per l’arribada de la guerra i la irrupció del
franquisme, que va esborrar tots els avenços per imposar els principis del
nacionalcatolicisme.”
L’àmbit específic  de l’exposició “L’Escola a Calella: un canvi de mentalitat a mig
fer.”  presenta una selecció de documentació provinent de l’Arxiu Històric Municipal de
Calella, relacionada amb diferents àmbits sobre el paper de l’educació durant el
període de la Segona República.”
Comparteix