Història

Història

Cabrera de Mar
Els antics habitants de Cabrera de Mar pertanyien al poble-estat iber dels laietans, el qual controlava el territori delimitat pel massís del Garraf al sud, la delta de la Tordera pel nord i la serralada litoral al interior. El poblat de Burriac feia la funció de capital d’aquest territori, i tot i que es va començar a ocupar en el segle VI aC fou vers el segle IV aC quan va assolir aquest paper polític, i també quan va construir les seves muralles i la seva trama de carrers.  Aquest poblat va ocupar una superfície de entre 7 i 10 ha. i és un dels nuclis urbans ibèrics de major extensió del país.
 
Fins la fi del segle III aC el poblat de Burriac va conservar la seva hegemonia política i el seu poder econòmic basat en el control dels centres productors de blat de la plana del Vallès, aquesta riquesa ve reflectida pels aixovars que hi ha a les tombes de nobles i guerrers, que s’han trobat a Can Rodon de l'Hort, a Can Ros i al Turó dels dos Pins. En aquest darrer lloc es construeix a més, durant la meitat del segle III aC, una imponent torre de guaita i defensa d’un punt estratègic.
 
Desprès de la 2a guerra púnica (218-206 aC) entre Cartago i Roma, aquesta última potència intenta establir una tutela política i econòmica dels territoris de les nacions ibèriques. Però això va provocar l’any 197 aC una rebel·lió del territoris ibers en la qual van participar també els laietans, i que va haver de ser sufocada pel consol Cató dos anys desprès. Un cop acabat el conflicte, la estructura política i econòmica de la Laietània canvia radicalment, ja que els poblats ibers dependents de Burriac que hi havia al Vallès s’abandonen, així com també es deixen d’utilitzar les velles necròpolis de la vall de Cabrera de mar. També es desmunta la torre de defensa que hi havia al turó dels Dos Pins.
 
A partir d’aquest moment l’estat romà promou la construcció d’un nou assentament urbà al centre de la vall de Cabrera, amb la finalitat de què funcionés com a seu política, administrativa i econòmica dels antics territoris de l’estat iber laietà. Aquest nucli va encunyar  moneda amb la llegenda ibèrica ILTURO i tenia una extensió com a mínim de 3 ha. Avui dia el coneixem bastant bé pel que podem veure en algunes parcel·les, com és el cas de ca l’Arnau-can Mateu, can Benet, can Rodon de l’Hort i algunes altres més. Les excavacions han permès documentar part de la seva xarxa viaria i també construccions importants, tant de caràcter públic com privat, entre les quals destaquem uns banys públics, considerats fins el moment els més antics de la Península Ibèrica.
 
L’existència d’aquesta mena de ciutat i també un període de manca de conflictes armats en el territori, va propiciar un desenvolupament de la economia agrària, que es manifesta amb la instal·lació de petis nuclis situats molts d’ells entre el poblat ibèric i el nou assentament de la plana, com és el cas dels trobats a can Bartomeu i can Modolell. A més, el desenvolupament d’aquesta economia i la integració dins un mon més global a nivell mediterrani, va propiciar l’inici del conreu de la vinya per a obtindré excedents de vi que poguessin ser exportats.
 
 
Aquest nou motor econòmic va ser especialment important en tota la regió fins la fi del segle I dC, però ja no va coincidir amb el nucli urbà que viure el seu inici ja que Ilturo fou abandonat intencionadament vers els anys 80-70 aC, segurament coincidint amb la fundació de la nova ciutat d’Iluro (l’actual Mataró) i la conseqüent estructuració política del país en municipis. En el solar de l’antiga Ilturo, però, durant els dos segles següents, es van instal·lar industries relacionades amb la producció i comercialització del vi, com és el cas del forn de fabricació d’àmfores de ca l’Arnau.
 
Després del període en què la producció d’àmfores i la conseqüent exportació del vi fou el motor econòmic de la Laietània, el territori fou ocupat per nombroses vil·les, que tenien un funcionament similar al de les masies d’època moderna, dependents administrativament de la ciutat d’Iluro (Mataró) , però el record de la importància de la vall de Cabrera de Mar queda palès en la instal·lació prop de l’antic poblat ibèric, a la parcel·la de can Modolell, d’un temple dedicat al déu Mitra, que va funcionar fins l’adveniment del cristianisme durant l’època del baix Imperi romà.
NO

Contingut relacionat

De 16.15 a 20 h.
Plaça del Poble i entorn
 
2 categories:
CATEGORIA INDIVIDUAL 
CATEGORIA GRUPS 

Els participants es podran inscriure enviant un correu a...
castanyada

El dimarts 25 d'octubre comencen les activitats de la Castanyada a la Cabrera de Mar!

A les 18 h: ...

La gran festa de la pagesia catalana tornarà els dies 1 i 2 d’octubre amb un cap de setmana de portes obertes i visites gratuïtes...

Entrades a la venda el 14 de setembre

Pàgines

Comparteix