Història

Història

Argentona

Argentona  té una identitat molt marcada pels càntirs i l'aigua,com no podia ser d´un altre manera; l'aigua d´Argentona i l´atuell han creat una relació que el pas dels anys han conformat una identitat simbòlica clarament argentonina
Molt s´ha escrit sobre l´etimologia d´Argentona,i no sembla que el tema estigui resolt. Joan Coromines opinava que el nom és d´origen prerromà i d´arrel cèltica. Finalment el professor francès August le Flamanc ,també comparteix que l´arrel del nom Argentona és netament cèltica: arg, significa ”aigua” i la traducció literal seria “Turó de la gran font”.
El més destacat que es coneix de la prehistòria argentonina, és el jaciment arqueològic anomenat Ca L´Estrada. Les troballes més freqüents són ceràmiques fetes a mà i destralls.
Tot trobant-se Argentona a poca distància del poblat ibèric de Burriac, a Argentona no s´ah trobat gaires jaciments d´aquesta època. Altres jaciments ibers foren localitzats als indrets de Can Bartrina (veïnat del Cros), al turó dels Castellans, i a les rodalies del turó dels Oriols, prop de la muntanya de Burriac, s´han trobat materials ceràmics de l´època ibèrica.
La vall d´Argentona fou intensament ocupada en època romana gràcies a les possibilitats agrícoles que presentava. S´han localitzat nombrosos jaciments arqueològics amb vestigis romans. Pel que fa  a la recerca d´aquest període ,els estudis recullen fins a 32 jaciments argentonins amb restes romanes.
Es a l´época Medieval quan trobem per primer cop Argentona com a terme i el veïnat de pins com a vil.la. En aquesta època els massos medievals estaven sota juridicció d´un senyoriu. Recentment (2006) en unes excavacions fetes a prop de la font de Sant Domènec,s´ha posat al descobert una necròpoli medieval amb prop d´una trentena de cossos, probablement del s.IX o X.
Va ser a l’època Moderna quan la vila va viure potser l´etapa de màxima expansió relativa fins a la segona meitat del s.XX.La vila va créixer inicialment a redós de la plaça pública i del carrer gran. El s. XVII fou per la vila ,molt difícil econòmicament a causa de la guerra dels Segadors.
Finalment a l’època contemporània ,la població d´Argentona,com la de molts pobles del voltant  de Barcelona, ha crescut molt. Al s.XIX,una vila on l’economia era gairebé únicament agrícola, amb molt poca presència d´indústria, va saber trobar una nova riquesa: les seves aigües mineromedicinals, amb els famosos manantials i balnearis Prats (Font Picant). Aquest fet convertí Argentona en centre d´estiueig de la burgesia barcelonina al final del s.XIX i principi del s.XX que ens ha deixat de testimonis magnífiques cases senyorials, sobretot al passeig del Baró de Viver.
Argentona, s´ha anat industrialitzant, amb importants empreses nacionals i multinacionals que s´han implantat en la vila.
 
 
Personatges il·lustres i destacats del municipi

Clavell i Nogueras, Jaume.-(Argentona,1914-Begur,1997).-Historiador,arqueòleg,animador cultural i escultor.
Ja en la seva adolescència mostrà interès per l´art en general, i per la història i arqueología. Josep Puig i Cadafalch,veí del seu carrer durant la temporada estiuenca, sabedor de les aficions del vailet, l'inicià en el coneixement d'aquestes disciplines.
Entre 1930 i 1935,formà part d´un col·lectiu d´artistes locals ,participant en la “Primera Exposició de treballs d´Art per aficionats locals”.
Després de la guerra civil (1939), per motius laborals, passa a residir a Barcelona. És en aquesta època que Clavell aprofundeix en els estudis històrico-arqueològics, la restauració i principalment, en el coneixement de la ceràmica Jaume Clavell,col.labora en el butlletí del Centre Parroquial “Ecos”. Des d´”Ecos” fou constant animador de l´esperit popular en pro de la festa del Corpus que, des de 1949, amb les seves catifes florals,donà nom i relleu a Argentona. Aquesta festa, amb tots els seus preparatius i la intensa campanya de sensibilització que la precediren, havia posat en contacte Clavell amb les forces vives del poble i fruit d'aquesta feliç experiència seria la creació,l´any 1950,de l’associació”Amics d´Argentona”.
Aquesta associació, va tenir destacades actuacions de caràcter cultural i religiós: Recuperació de l´aplec de Sant Jaume, l´exposició de llits antics, la introducció a la nostra vila dels Homenatges a la Vellessa...però sens dubte una de les iniciatives més rellevants fou la creació del Museu del Càntir el dia 3 d´agost de 1975.
En Jaume Clavell també fou escultor i la seva obra artìstica ve representada, a Argentona,amb la Creu de Terme,el monument a Joan Maragall,la Verge d´absis de la capella del Sagrament,la imatge de la Mare de Déu del Roser i el Sant Crist de l´altar major.
Jaume Clavell, també és autor dels llibres “La Xarbotada” (1976) i “Argentona. Història i records” (1990)

0

Contingut relacionat

El Museu del Càntir presenta, durant la Festa Major d'hivern d'Argentona, una mostra molt significativa d'atuells ceràmics de la col·lecció de...

La BURIACXTREM és una cursa totalment consolidada, tant en l’àmbit d’organització com de participació, amb el segell inconfusible del Grup de...

Festival sense portes

De l'1 al 3 d'octubre tens una cita a Argentona amb una nova edició d'aquest certamen d'arts de carrer

Reserva per assistir als espectacles...

El Museu del Càntir d’Argentona presenta, aquest proper mes de setembre, una exposició de l’artista Didier Lourenço, amb les seves litografies ...

Pàgines

Comparteix