Torres de guaita

Torres de guaita

Coneix virtualment el patrimoni del Maresme amb Google Street View!

Torre de Ca l'Amat (Cabrils)

La torre té planta quadrada i tres plantes cobertes amb voltes. El coronament és emmerletat i conserva un matacà defensiu. Originalment estava completament separada de la casa i l'entrada era a l'altura del primer pis, on ara hi ha un pont que la comunica amb la masia.

Font: poblesdecatalunya.cat

Torre de Can Macià (Canet de Mar)

Només en resten els fonaments, excavats l'any 1999. Era una torre de defensa de planta circular adossada a la desapareguda masia de Can Macià. Construïda a mitjan segle XVI, constava de tres plantes i tenia accés des de l'exterior a través del primer pis, mitjançant un pont elevat. Estava coronada amb una corsera. L'any 1915 la casa i la torre van ser adquirides per l'Ajuntament, es va enderrocar la masia, a causa del seu mal estat, però es va conservar la torre. Malauradament, durant la dictadura de Primo de Rivera es va derogar el decret de conservació que la protegia, malgrat les protestes, entre altres, de Domènech i Montaner, i posteriorment es va enderrocar.

Segons investigacions recents* la torre va ser construïda a instàncies del mercader canetenc Bartomeu Macià, que en va sol·licitar permís per tal de defensar-se de les incursions dels pirates, permís que li va ser concedit l'any 1562 i ratificat dos anys després.

Font: poblesdecatalunya.cat

Torre del Parc del Castell (Malgrat de Mar)

Aturonada, a la part alta del poble, és una torre del segle XVI que devia formar part d'un petit clos fortificat més antic, potser del segle XIV, depenent del castell de Palafolls. És de planta rodona i es conserva només a un terç de la seva alçada original. L'any 2002, quan s'urbanitzava del parc que l'envolta, va ser remodelada eliminant-se el niu de metralladores que la coronava, instal·lat durant la guerra civil. Aquesta actuació, que va alterar substancialment la seva estructura, especialment a l'interior, ha resultat força polèmica i ha despertat la indignació de molta gent del poble.

Font: poblesdecatalunya.cat

Torre d'en Llobet (Arenys de Mar)

Construïda l'any 1560, amb el nom de Torre de la Boada. Té planta circular, tres pisos, i conserva a la part alta les mènsules de la corsera. Té diverses troneres repartides pel seu perímetre. Les finestres es devien obrir amb posterioritat, quan el perill dels pirates ja havia remès. A la part més baixa podem observar el tipus d'aparell, fet amb filades de pedra sense treballar, de formes i mides irregulars.

Font: poblesdecatalunya.cat

Torre d'en Nadal (Vilassar de Mar)

Pertanyia a una masia fortificada, probablement de finals del segle XV. És l'única que resta de les tres torres que van caracteritzar la vila, tradició que recull l'heràldica local.
Es tracta d'una de les moltes torres de guaita i defensa que van ser alçades per tota la costa catalana durant els segles XIV i XV. S'intercomunicaven entre elles mitjançant senyals de llum o de fum.
Té planta rodona, coronada amb basament de corsera, i oberta al segon pis amb finestra gòtica, d'arc conopial.
De les dues torres desaparegudes sabem que la de Can Mir era de planta quadrada i que encara restava dempeus l'any 1850. La de Can Lledó (o Rufau) era de planta circular, més ampla que la d'en Nadal, i va ser enderrocada el 1882.

Font: poblesdecatalunya.cat

0
Comparteix