Pla d'accions

Pla d'accions

El Contracte Programa 2020-2023 signat entre Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística, defineix els objectius estratègics que s’han de seguir per impulsar el turisme a la comarca i marca dos objectius imprescindibles:
 
Orientar la destinació del Maresme cap a la gestió sostenible i responsable de turisme que inclou:
 • Enfocament estratègic focalitzat en el treball públic-privat del sector turístic.
 • Orientació cap al client a apropant l’experiència turística
 • Establir mecanismes de relació amb el client
 • Millorar els serveis oferts a partir de la creació de productes sostenibles i més eficients, basats en les 4D (Desconcentració, Desestacionalització, Diversificació i increment de la Despesa)
Orientar les accions dels plans anuals del Maresme al Pla de Màrqueting de Catalunya i la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona.
 
A més, s’estableixen els següents objectius específics:
 • Disposar d’un àmbit de governança amb representació públic-privada i en coordinació amb la Gerència de Serveis de Turisme (GST). 
 • Col·laborar amb la GST en l’obtenció de dades per l’estadística i coneixement estratègic.
 • Promoure la destinació Maresme en el mercat de proximitat i alinear el màrqueting amb la GST per a la promoció nacional i internacional
 • Implantar al Maresme el Compromís per la Sostenibilitat Biosphere i el programa de Punts d’Informació Turística
 • Col·laborar en plans de formació i transferència de coneixement promoguts per la GST.
 • Coordinar projectes europeus o d’infraestructura turística amb Diputació de Barcelona i els ajuntaments.
 • Oferir un acompanyament tècnic en turisme als municipi

Consulta les accions i projectes concrets en què ha treballat i treballa el Consorci a través del següents enllaços:
NO
Comparteix