El Consorci

El Consorci

NO
Constitució de l’ens
 
La comarca del Maresme gaudeix de la denominació geoturística de “Costa de Barcelona - Maresme” i aquest fet es tradueix de manera clara en una consolidada...
EL TERME COMARCAL

 Geografia física i política del Maresme
El Maresme geomorfològicament és una zona costanera formada per una serra de tipus hercinià de model germànic, dit...
HISTÒRIA DE LA COMARCA DEL MARESME
 
 El Maresme ha estat terra de pas per a molts i residència estable de molts altres. Per el seu òptim climàtic i la seva immillorable...
El Contracte Programa 2020-2023 signat entre Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística, defineix els objectius estratègics que s’han de seguir per impulsar el turisme a la comarca i...
El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme aposta per la gestió sostenible com a valor central de la nostra activitat, essent els coordinadors comarcals del projecte de Compromís per a la...
Comparteix