Per a unes vacances segures

Per a unes vacances segures

http://mossos.gencat.cat/ca/prevencio/consells_de_seguretat/per_unes_vacances_segures/
Consells per abans del viatge, durant el viatge, i què fer en situacions d'emergència

Informació facilitada per Mossos d'Esquadra
NO
Comparteix